Roosendaal, Vaartveld 3 t/m 7

4704SE

Noord-Brabant

Te koop
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
 • Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7 Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7 Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7 Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7 Bedrijfspand - Roosendaal - Vaartveld 3 t/m 7
Foto's 13
Plattegrond 7

Omschrijving

54 bedrijfsunits ‘’De Vinder’’ aan het Vaartveld te Roosendaal!

Bedrijvencomplex “De Vinder” wordt gerealiseerd op bedrijventerrein “Borchwerf I” aan het Vaartveld te Roosendaal.
Het project omvat 54 moderne casco bedrijfsunits welke verdeeld zijn over 4 bedrijfsgebouwen op het terrein. De units zijn geschikt voor kleinschalige bedrijven en meerdere doeleinden. De oppervlaktes variëren van 71 tot 298 m² vloeroppervlakte.

Elke unit bestaat uit een bedrijfshal voorzien van een elektrische overheaddeur, separate toegangsdeur, diverse raampartijen en heeft standaard een betonnen verdiepingsvloer op de eerste verdieping (met uitzondering van gebouw D) ten behoeve van bijvoorbeeld een kantoorruimte.
De units worden casco opgeleverd. Voor de afbouw mogelijkheden is een meerwerklijst beschikbaar en kan op aanvraag worden toegezonden.
Aan elke bedrijfsunit zijn er vast toegewezen parkeerplaats(en) gekoppeld op het terrein.
Het bijbehorende verharde terrein rondom de bedrijfsgebouwen wordt ingericht met een mandelige weg en groenvoorziening waar een Vereniging van Eigenaren voor zal worden opgericht.

Locatie
De ontwikkeling wordt gerealiseerd op bedrijventerrein “Borchwerf I” aan het Vaartveld 3 t/m 7 te Roosendaal.. Het bedrijventerrein is goed gesitueerd, binnen enkele autominuten bereikt men de Rijkswegen A17 (Rotterdam-Antwerpen) en A58 (Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom).
Het bedrijventerrein de Borchwerf I heeft een diversiteit aan bedrijven met name actief in de logistiek, zakelijke dienstverlening, kantoren, groothandels- en autobedrijven.

Het bedrijventerrein heeft een ondernemingsvereniging welke zich inzet voor het verbeteren van allerlei zaken en faciliteiten voor het bedrijventerrein. Alle bedrijven kunnen hieraan deelnemen. Meer informatie over het bedrijventerrein is te vinden op de website van de ondernemingsvereniging. ( ovroosendaal.nl/ovb/ )

Prijzen / beschikbaarheid
De prijzen en beschikbaarheid van de verschillende units zijn op te vragen doormidel van het reactieformulier.

Kwaliteit en duurzaamheid
Toekomstbestendig is het woord dat deze nieuwbouwontwikkeling kenmerkt.
Dit geldt voor het ontwerp maar ook zeker voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Bestemmingsplan
De bedrijfsunits worden gerealiseerd in het vigerende bestemmingsplan “Borchwerf I (2012-10-31) met de aanduiding Enkelbestemming Bedrijventerrein - 2 en de functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel in auto’s”.
De voor "Bedrijventerrein - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede groothandelsbedrijven;
• ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel in auto's' tevens detailhandel in auto's, motoren, caravans en boten;
Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de Gemeente Roosendaal of de website
Koper dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

Appartementsrechten

De grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Naast de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Datum start/bouw en oplevering
De start/bouw zal gebaseerd worden op:
De voortgang van de verkoop. Uitgangspunt is dat minimaal 70% van de units verkocht dienen te zijn middels een getekende koop-/aannemingsovereenkomst waarbij er voor alle getekende koop-/aannemingsovereenkomsten alle eventuele ontbindende en opschortende voorwaarden zijn vervuld. De oplevering zal plaatsvinden binnen 300 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. De uitvoerend aannemer zal u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de bouw. Uiterlijk 14 dagen voor oplevering ontvangt u een uitnodiging waarin de datum en tijdstip van de geplande oplevering vermeld staan. Eén en ander volgens het bepaalde in de koop- en aannemingsovereenkomst.

Betaling koopsom V.O.N. (vrij op naam)
De koopsom van de units staat vermeld in de koop/aannemingsovereenkomst. Deze som betreft een vaste prijs. In de koopsom v.o.n. zijn inbegrepen onder meer de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de architect, de aannemer, de constructeur, de planontwikkelaar, de notaris, de leges van de gemeente Roosendaal. Kosten die niet opgenomen zijn in deze som zijn de eventuele persoonlijke kosten voor het afsluiten van een hypotheekakte en de aansluitkosten van de nutsbedrijven. Kopers betalen in termijnen gedurende de diverse stadia van de bouw. Betaling en wijze van betaling zijn opgesteld in de koop/- aanneemovereenkomst die wordt getekend bij het sluiten van de koop.

Financiering:
Neem voor een financieringsoplossing contact op via het reactieformulier.


Technische Specificaties
Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft de koper de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units worden afgewerkt en met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor de volledige technische omschrijving welke is op te vragen bij de makelaar.

Riolering

De buitenriolering bestaat uit drie delen. Het eerste is het VWA-systeem, oftewel de vuilwaterafvoer, waarmee het vuile water vanuit de units afgevoerd gaat worden. Het tweede is het HWA-systeem. Hiermee wordt het hemelwater, dus alle water wat van het dak afkomt afgevoerd naar open water of een gemeentelijk aansluitpunt gebracht. De derde is de terreinriolering.

Installatie/nutsvoorzieningen
De aansluitingen ten behoeve van water, data en elektra worden tot in de meterkast aangelegd. Aanvankelijk is koper zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de energie- en verbruik overeenkomsten bij de desbetreffende energie en dat leveranciers. Alle aansluitkosten vanuit nutsbedrijven voor het aanleggen van de aansluitingen tot in de meterkast zijn voor rekening van de koper. Deze aansluitkosten zijn niet inbegrepen in de koopsom. De installatie en aansluitkosten worden door de ontwikkelaar aan de koper gefactureerd. De kosten voor de nuts-invoerbuizen en bouwkundige meterkast (zonder groepenkast), zijn in de koopprijs inbegrepen. Er wordt een prefab meterkast toegepast. Deze zijn geventileerd volgens de voorschriften, de deuren zijn afsluitbaar. Deuren en omkasting zijn wit afgewerkt.

Fundering en begane grondvloer
Onder het pand komen funderingsstroken op staal gefundeerd (zonder heipalen). Deze zogenoemde funderingsstroken zijn van gewapend beton. De fundering wordt uitgevoerd volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. De begane grondvloeren zijn van monolithisch afgewerkt beton, vlakheidsklasse 5 en geïsoleerd en kunnen een maximale vloerbelasting hebben van 1200 kg/m².

Wanden en vloeren
De scheidingswanden tussen de units van gebouw A, B en C worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. De afwerking van deze elementen is dun gefilmd (stucwerk, waarbij aftekening van de kalkzandsteen elementen zichtbaar kan blijven). De scheidingswanden tussen de units van gebouw D worden uitgevoerd in prefabbeton. Beide zijden van de wanden worden in de fabriek glad afgewerkt. Daar waar de wandpanelen stuiken wordt er vooraf in de fabriek een vellingkant toegepast. Verdiepingsvloeren zijn van kanaalplaat en niet afgewerkt, naden gevuld met beton. Maximale vloerbelasting 300 kg/m2.

Kozijnen, ramen & deuren
De aluminium kozijnen/vliesgevels en deuren worden uitgevoerd in thermisch ontkoppelde aluminium profielen, gemoffeld (60 micron) in een standaard RAL Kleur. De kozijnen zijn voorzien van hang en sluitwerk van inbraak- werende kwaliteit conform het bouwbesluit. De ramen zijn voorzien van standaard isolerende blanke niet-zonwerende HR++ beglazing (met uitzondering van unit 1 t/m 9 van gebouw A, deze zijn wel voorzien van zonwerende beglazing). Per unit wordt één stuks raam op de verdieping voorzien van een ventilatierooster en een draai kiep-raam. De loopdeuren zijn voorzien van een deurdranger, knopcilinder en een geïsoleerd deurpaneel met brievenbus. De kozijnen worden in een wit gegrond houten stelkozijn geplaatst.

Overheaddeuren
De overheaddeuren zijn elektrisch te bedienen. De panelen waar de deur uit opgebouwd worden zijn geïsoleerd. De doorrijhoogte is circa 3,70 meter en de breedte circa 3,60 meter. (uitzondering unit 36 met een breedte van 3,20 meter). Gebouw A heeft roldeuren welke transparant worden uitgevoerd.

Vurenhouten trappen
De trappen zijn vurenhouten dichte rechte steektrappen met tussenbordes. De trappen en trapgataftimmering zijn wit gegrond en niet verder afgewerkt.

Gevelbekledingen
De gevels worden bekleed met horizontale sandwichpanelen micro liniering. De kern van dit paneel is PIR en is 100 mm dik (Rc=ca. 4,50 m2 K/W.) De wandbeplating wordt afgewerkt met de nodige hulpstukken als lekdorpels, waterslagen, dakkappen etc.

Terreinverhardingen
De bestrating ter plaatse van de rijbaan wordt uitgevoerd in grijze betonklinkers. Ter plaatse van de parkeervakken worden zwarte betonklinkers toegepast. Als afscheiding bij de parkeervakken worden witte klinkers of onderbroken strepen aangebracht. Parkeervakken nabij de perceelgrenzen worden voorzien van varkensruggen. De bestrating wordt opgesloten met trottoir-inrit en opsluitbanden. Het gehele terrein wordt voorzien van straatkolken. Het bijbehorende bedrijfsterrein wordt niet voorzien van enige terreinafscheidingen.

Pandinformatie

Land

Nederland

Soort pand

Bedrijfspand

Laatste wijziging

13-6-2024

Perceeloppervlakte

8.800 m2

Bouwjaar

2025

Contractinformatie

Niet verhuurd

Eigendomssituatie

Volledig eigendom

Gemeente

Roosendaal

Sectie

sectie a

Nummer

5213

Reactieformulier

Locatie

Vaartveld 3 t/m 7

Extra hulp nodig?

Indicatieve rendementsberekening

Benieuwd of u de aankoop gedeeltelijk kunt financieren?

Zoekt u een betrouwbare partij voor het beheren van uw portefeuille?

Uw belegging goed verzekerd?

Wilt u onafhankelijk advies over de actuele waarde van dit object? Klik op de knop om een taxatie aan te vragen!

Vergelijkbaar aanbod

Image of Ginnekenweg 230

Breda

Ginnekenweg 230
Horecapand
€ 900.000
Image of Breda, Ploegstraat 48C/ 48D en Gaffelstraat 75

Breda

Ploegstraat 48C/ 48D en Gaffelstraat 75
Woning / appartement
€ 625.000
Image of Geulweg 37

Sint-Maartensdijk

Geulweg 37
Bedrijfspand
€ 295.000
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.